Nieopodatkowane zakupy z Azji

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ!

Wiele osób postrzega zakupy w sieci jako wygodniejsze oraz o wiele tańsze. Cena jest znacznie niższa przede wszystkim w przypadku zakupów dokonywanych w krajach azjatyckich.

Polskie firmy bezskutecznie rywalizują z rynkiem azjatyckim, w związku z czym znacznie odczuwają zjawisko nieuczciwej konkurencji. Ministerstwo Finansów planuje objąć wszystkie zamówienia z chińskich serwerów podatkiem VAT, co wzbudza z kolei kontrowersje wśród konsumentów.

Brak obciążeń podatkowych oraz cła na zakupy w e-sklepach oraz platformach internetowych poza Unią Europejską powoduje utratę w budżecie nawet miliarda złotych rocznie. Opodatkowanie hurtowników jest niezwykle ważne, ponieważ w przeciwnym wypadku nie może być mowy o uczciwej konkurencji z polskimi firmami, które zobowiązane są do regulacji podatków.

Bardzo ważna rolę stanowi tutaj również edukowanie konsumenta odnośnie negatywnego wpływu takich zakupów na polską gospodarkę z powodu braku odprowadzania od nich podatków.

Reklamy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna

Wiele osób pewnie zastanawia się po co tworzyć spółkę z o.o. spółkę jawną. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma to sensu, ponieważ taka jednostka gospodarcza ma wiele wad np. konieczność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, prowadzenie pełnej księgowości itp. W spółce jawnej wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie za spółkę całym swoim majątkiem.

Kiedy i po co powstają takie spółki?

Spółka z o.o. spółka jawna powstaje zwykle jako element przekształcenia istniejącej już spółki jawnej w spółkę z o.o. komandytową. Procedura taka wymaga, aby na pewnym etapie jako wspólnika spółki jawnej wprowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przez pewien czas spółka taka funkcjonuje jako pełnoprawny wspólnik spółki jawnej.

Spółka z o.o. spółka jawna – do czego jeszcze wykorzystujemy taki podmiot gospodarczy?

  • sytuacja, w której spółka z o.o. chce prowadzić wspólny biznes z osobą fizyczną i jednocześnie dzielić się z ową osobą fizyczną ryzykiem,
  • wykorzystanie jednostki jako spółki celowej do inwestycji przez inne spółki kapitałowe.

Księgowość online – propozycja dla oszczędnych

Przedsiębiorca, każdej firmy musi zadbać, aby księgowość jego firmy była prowadzona w rzetelny sposób. Zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do problemów natury karno-skarbowej, dlatego coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zlecenie tego zadania wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Jednak istnieje też księgowość online.

Księgowość online dla kogo?

Jest to propozycja przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy cenią sobie swobodę działania i mobilność, a stopień problemów wynikających z prawa podatkowego nie jest wysoki.

Księgowości online, to połączenie oprogramowania ze wsparciem specjalistów księgowości. Usługa charakteryzuje się tym, że jest kompleksowa, zawiera wszystkie niezbędne narzędzia do prowadzenia działań nowoczesnej firmy:

Księgowość online – płacisz tylko, kiedy potrzebujesz

Usługa księgowości online jest udostępniona w modelu SaaS. Przedsiębiorca płaci abonament za dostęp do oprogramowania, które umożliwia mu przetwarzanie danych w chmurze.

Jak działa księgowość online?

Korzystanie z tego typu aplikacji jest niezwykle proste – wystarczy zarejestrować się na odpowiedniej stronie, wprowadzić wszystkie niezbędne dane i korzystać z możliwości, jakie daje aplikacja.

Zaległa faktura kosztowa

Prowadząc działalność nie raz może zdarzyć się sytuacja, gdy pojawią się opóźnienia w spływających dokumentach. Wówczas podatnicy mogą mieć problem z prawidłowym rozliczeniem kosztów. Problem ten jednak nie jest tak trudny do rozwiązania.

Czynni podatnicy VAT-u mogą odliczyć podatek od wydatków w przypadku, gdy zostały one poniesione, aby wykonywać działalność objętą opodatkowaniem.

Jeżeli zapomnimy o rozliczeniu faktury możemy to zrobić w kolejnych dwóch okresach rozliczeniowych. W takiej sytuacji w znacznie lepszym położeniu są podmioty rozliczające się kwartalnie, ponieważ na zaksięgowanie faktury mają niemal pół roku.

Sytuacja znacznie bardziej się komplikuje jeżeli zaległa faktura dotyczy roku poprzedniego. Wówczas jesteśmy zobowiązani do dokonania korekty zeznania rocznego, co niestety może sprawiać ogromne trudności.

W przypadku, gdy faktura do nas nie dotarła bądź została zniszczona wówczas możemy wnioskować u sprzedawcy o wystawienie jej duplikatu. Jest to dokładna kopia faktury, jednak z adnotacją, iż jest to duplikat i datą jego wystawiania.

Wady oraz zalety ryczałtu ewidencjonowanego

Ryczałt ewidencjonowany jako jedna z trzech form prowadzenia księgowości uproszczonej. Niestety możliwość rozliczania się w oparciu o tą metodę, mają tylko przedsiębiorcy, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły wartości 250 000 euro (po przeliczeniu na walutę polską).

Głównym celem dzisiejszego artykułu jest przedstawienie wszystkich zalet oraz wad tej formy prowadzenia księgowości.

Spośród zalet ryczałtu ewidencjonowanego możemy wymienić:
– niewielką ilość dokumentów związanych z podatkami,
– opcję kwartalnego rozliczania się,
– podatek naliczany od osiągniętych przychodów,
– opcja odliczenia poniesionej przez firmę straty,
– opcja skorzystania z ulg podatkowych,
– brak obowiązkowego składania deklaracji,
– szansa na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Z drugiej jednak strony, do wad ryczałtu ewidencjonowanego zalicza się:
– konieczność sporządzania spisu z natury,
– brak szansy na odliczenie kosztów uzyskania przychodów,
– brak szansy rozliczania się wspólnie z małżonkiem.

Rzecznik Praw Podatnika

Celem powołania Rzecznika Praw Podatnika jest ochrona praw podatników. Jego zadaniem będzie również analiza stosowania prawa podatkowego. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od stycznia 2020 roku.

Rzecznik będzie stał na straży praw podatników, a w szczególności:
– poszanowania zasady zaufania do władzy publicznej,
– bezstronności, równego oraz sprawiedliwego traktowania,
– respektowania słusznych interesów podatników,
– racjonalności działania organów podatkowych wobec podatników.

Zadaniem Rzecznika będzie również wsparcie podatnika w powstałym sporze z organem podatkowym.n Kadencja Rzecznika Praw Podatnika będzie wynosiła 6 lat. Efektem wprowadzanych zmian ma być zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w rozwój biznesu poprzez brak konieczności poświęcania czasu na załatwianie spraw administracyjnych.

Mała księgowość

Mała księgowość nazywana również księgowością uproszczoną stanowi prawną formę księgowości, do której prowadzenia zobowiązani są mikro i mali przedsiębiorcy. Opiera się na prowadzeniu KPiR bądź ewidencjonowaniu przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego i rejestrów VAT.

Do skorzystania z małej księgowości uprawnione są:
– osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
– spółki cywilne osób fizycznych o ile przychody z ich działalności za poprzedni rok nie przekroczą 2 000 000 euro.

Małą księgowość możemy prowadzić samodzielnie. W tym celu warto zastosować specjalistyczne oprogramowanie. Każdy z takich programów musi zawierać elektroniczną książkę przychodów i rozchodów i rejestry VAT. Programy te umożliwiają także sporządzanie deklaracji podatkowych, generowanie plików JPK oraz obliczanie wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Małą księgowość warto poprowadzić online. Dzięki temu nasze dane będą umieszczane w chmurze w związku z czym nie będziemy musieli obawiać się ich utraty.